Němčina

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Gramatika: Členy 0 / 10 0 / 4
Gramatika: Podstatná jména 0 / 15 0 / 5
Gramatika: Přídavná jména 0 / 27
Gramatika: Příslovce 0 / 5
Gramatika: Předložky 0 / 19 0 / 6
Gramatika: Zájmena 0 / 23 0 / 60 0 / 5
Gramatika: Slovesa 2 / 66 6 / 114 1 / 13
Gramatika: Spojky 0 / 10
Gramatika: Stavba vět 2 / 42 0 / 6
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka 2 / 125 0 / 4
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé 0 / 82 0 / 9
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata 0 / 46
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Příroda a svět 0 / 37 0 / 4
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Volný čas 0 / 26
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Bydlení 0 / 42 0 / 8
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Jídlo 0 / 40
Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Místa a stavby 0 / 30
Slovíčka: slovesa: Základní slovesa 0 / 10
Slovíčka: slovesa: Abstraktní slovesa 0 / 5
Slovíčka: slovesa: Mezilidské vztahy 0 / 10
Slovíčka: slovesa: Komunikace a vnímání 0 / 10
Slovíčka: slovesa: Pohyb a sport 0 / 16
Slovíčka: slovesa: Tělo 0 / 5
Slovíčka: slovesa: Domácí činnosti 0 / 5
Slovíčka: slovesa: Vaření 0 / 5
Slovíčka: slovesa: Kriminalita 0 / 5
Slovíčka: slovesa: Slovesa: mix 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: tematická slovíčka: Cestování 0 / 37
Slovíčka: tematická slovíčka: Zdraví 0 / 19
Slovíčka: tematická slovíčka: Životní události a svátky 0 / 26
Slovíčka: tematická slovíčka: Služby 0 / 31
Slovíčka: tematická slovíčka: Ostatní 0 / 31

Přídavná jména

Stupňování příd. jm. (a příslovcí)

Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)

Nepravidelné stup. příd. jm.

Stupňování příd. jm.: mix

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Skloňování příd. jm. po čl. neurč.

Skloňování příd. jm. po množ. čís.

Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách

Skloňování příd. jm. po nulovém čl.

Skloňování příd. jm.: mix

Slovesa

Slovesa

Slovesa sein a haben

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Přítomný čas: mix

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Slabá slovesa zakončená na ‑ieren – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Slabá a silná slovesa

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Perfektum: mix

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Trpný rod budoucího času

Trpný rod préterita a perfekta

Akuzativ a dativ

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Silná slovesa – Konjunktiv II

Časy slabých sloves

Časy silných sloves

Stavba vět

W-Fragen

Rozkaz

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Perfektum

Se způsobovým slovesem – préteritum

Pořadí předmětů ve větě

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)

Nepřímý pořádek slov

Nepřímé otázky

Pořádek slov ve větě: mix

Po spojkách weil a denn

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Vztažné věty

Zápor

Vazby sloves s předložkami

Předložkové vazby příd. jmen

Základní údaje a slovíčka

Barvy

Čísla

Věci

Přístroje a zařízení

Školní potřeby

Pozdravy a zákl. fráze

Dny a čas

Měsíce a roky

Tvary a tělesa

Váhy, míry a materiály

Základní přídavná jména

Přídavná jména, příslovce: mix

Vlastnosti a popis předmětů

Abstraktní: mix

Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Pocity a nálady

Rodina a vztahy

Národnosti

Části těla

Oblečení a móda

Povolání

Vlastnosti a pocity

Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Lesní zvířata

Ptáci

Ryby a vodní živočichové

Hmyz a bezobratlí

Exotická zvířata

Zvířata: mix

Příroda a svět

Počasí

Léto

Podzim

Rostliny a stromy

Krajina a Země

Příroda, svět: mix

Bydlení

Dům – jeho části a vybavení

Vybavení kuchyně

Vybavení koupelny

Zahrada

Podstatná jména – věci: mix

Jídlo

Potraviny a nápoje

Ovoce a zelenina

Způsob přípravy (příd. jména)

Snídaně

Cestování

Cestování

Doprava a dopravní prostředky

Situace na silnici

Dovolená

Státy

Turistika

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence