Gramatika: Příslovce

Tázací příslovce

Tázací příslovce

Gramatika: lehké

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu

Gramatika: lehké

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa

Vtipy: lehké
2/20

Slovesa sein a haben

Slovesa sein a haben

Gramatika: lehké

Slovesa sein a haben

Stavba vět: střední

Slovesa sein a haben

Stavba vět: lehké

Slovesa sein a haben

Gramatika: střední

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Gramatika: lehké

Slabá slovesa - přítomný čas

Slabá slovesa - přítomný čas

Gramatika: lehké

Slabá slovesa - přítomný čas

Stavba vět: střední

Slabá slovesa - přítomný čas

Diktáty online: lehké

Slabá slovesa - přítomný čas

Stavba vět: lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Gramatika: lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Gramatika: střední

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty online: lehké

Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas

Gramatika: střední

Přítomný čas: mix

Přítomný čas: mix

Gramatika: lehké

Přítomný čas: mix

Gramatika: střední

Přítomný čas: mix

Roboti: lehké
1

Přítomný čas: mix

Roboti: střední
0

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Gramatika: střední

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Slabá slovesa - préteritum

Vtipy: lehké
0/18

Silná slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Silná slovesa – préteritum

Gramatika: střední

Silná slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Préteritum: mix

Préteritum: mix

Gramatika: lehké

Préteritum: mix

Gramatika: střední

Préteritum: mix

Roboti: lehké
0

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Stavba vět: střední

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Stavba vět: lehké

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Diktáty online: lehké

Smíšená slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Vpisování: lehké

Slabá a silná slovesa

Slabá a silná slovesa

Gramatika: lehké

Slabá a silná slovesa

Gramatika: střední

Slabá a silná slovesa

Gramatika: těžké

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Silná slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: střední

Silná slovesa – perfektum

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: těžké

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Perfektum: mix

Perfektum: mix

Diktáty online: lehké

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Diktáty online: lehké

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Gramatika: lehké

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Gramatika: střední

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Gramatika: lehké

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Diktáty online: střední

Trpný rod přítomného času

Trpný rod přítomného času

Vpisování: střední

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: střední

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: těžké

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: lehké

Trpný rod budoucího času

Trpný rod budoucího času

Vpisování: střední

Trpný rod préterita a perfekta

Trpný rod préterita a perfekta

Vpisování: těžké

Slabá slovesa - Konjunktiv II

Slabá slovesa - Konjunktiv II

Vpisování: střední

Silná slovesa - Konjunktiv II

Silná slovesa - Konjunktiv II

Vpisování: střední

Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II

Vpisování: střední

Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II

Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II

Vpisování: těžké

Časy silných sloves

Časy silných sloves

Rozřazovačka: střední

Časy slabých sloves

Časy slabých sloves

Rozřazovačka: střední

Gramatika: Stavba vět

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Gramatika: lehké

Se způsobovým slovesem - přítomný čas

Se způsobovým slovesem - přítomný čas

Stavba vět: střední

Se způsobovým slovesem - přítomný čas

Stavba vět: lehké

Se způsobovým slovesem - préteritum

Se způsobovým slovesem - préteritum

Stavba vět: těžké

Se způsobovým slovesem - préteritum

Stavba vět: střední

Perfektum

Perfektum

Stavba vět: střední

Perfektum

Stavba vět: lehké

Perfektum

Stavba vět: těžké

Pořadí předmětů ve větě

Pořadí předmětů ve větě

Gramatika: lehké

Pořadí předmětů ve větě

Stavba vět: těžké

Pořadí předmětů ve větě

Stavba vět: střední

Pořadí předmětů ve větě

Gramatika: střední

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")

Gramatika: střední

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")

Stavba vět: těžké

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")

Stavba vět: střední

Nepřímý pořádek slov

Nepřímý pořádek slov

Stavba vět: střední

Nepřímý pořádek slov

Stavba vět: těžké

W-Fragen

W-Fragen

Stavba vět: lehké

W-Fragen

Stavba vět: střední

W-Fragen

Stavba vět: těžké

Rozkaz

Rozkaz

Stavba vět: střední

Nepřímé otázky

Nepřímé otázky

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě: mix

Pořádek slov ve větě: mix

Gramatika: lehké

Pořádek slov ve větě: mix

Roboti: lehké
0

Vztažné věty

Vztažné věty

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Gramatika: lehké

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Stavba vět: střední

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Gramatika: střední

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Stavba vět: střední

Po spojkách weil a denn

Po spojkách weil a denn

Stavba vět: těžké

Po spojkách weil a denn

Stavba vět: střední

Zápor

Zápor

Gramatika: lehké

Zápor

Stavba vět: lehké

Zápor

Stavba vět: střední

Vazby sloves s předložkami

Vazby sloves s předložkami

Vpisování: střední

Vazby sloves s předložkami

Gramatika: střední

Vazby sloves s předložkami

Gramatika: těžké

Předložkové vazby příd. jmen

Předložkové vazby příd. jmen

Vpisování: střední

Zápor

Zápor

Gramatika: lehké

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Barvy

Barvy

Poslech slovíček: lehké

Barvy

Slovíčka: lehké

Barvy

Pexeso: lehké

Barvy

Hláskování: lehké

Barvy

Překladatel: lehké

Čísla

Čísla

Poslech slovíček: lehké

Čísla

Poslech slovíček: střední

Čísla

Slovíčka: lehké

Čísla

Slovíčka: střední

Čísla

Pexeso: lehké

Čísla

Pexeso: střední

Čísla

Hláskování: lehké

Čísla

Hláskování: střední

Čísla

Překladatel: lehké

Čísla

Překladatel: střední

Čísla

Střílečka: lehké
0

Věci

Věci

Pexeso: lehké

Věci

Pexeso: střední

Věci

Pexeso: těžké

Věci

Překladatel: lehké

Věci

Překladatel: střední

Věci

Překladatel: těžké

Věci

Hláskování: lehké

Věci

Hláskování: střední

Věci

Hláskování: těžké

Věci

Slovíčka: lehké

Věci

Slovíčka: střední

Věci

Slovíčka: těžké

Věci

Poslech slovíček: střední

Pozdravy a zákl. fráze

Pozdravy a zákl. fráze

Pexeso: lehké

Pozdravy a zákl. fráze

Překladatel: lehké

Pozdravy a zákl. fráze

Hláskování: lehké

Pozdravy a zákl. fráze

Slovíčka: lehké

Dny a čas

Dny a čas

Slovíčka: lehké

Dny a čas

Pexeso: střední

Dny a čas

Pexeso: těžké

Dny a čas

Pexeso: lehké

Dny a čas

Hláskování: lehké

Dny a čas

Slova ve větách: lehké

Dny a čas

Překladatel: střední

Dny a čas

Poslech slovíček: lehké

Dny a čas

Překladatel: těžké

Dny a čas

Překladatel: lehké

Dny a čas

Hláskování: střední

Dny a čas

Hláskování: těžké

Dny a čas

Slovíčka: střední

Dny a čas

Slovíčka: těžké

Dny a čas

Poslech slovíček: střední

Dny a čas

Poslech slovíček: těžké

Měsíce a roky

Měsíce a roky

Slovíčka: střední

Měsíce a roky

Pexeso: lehké

Měsíce a roky

Pexeso: střední

Měsíce a roky

Hláskování: střední

Měsíce a roky

Překladatel: lehké

Měsíce a roky

Překladatel: střední

Měsíce a roky

Hláskování: lehké

Měsíce a roky

Slovíčka: lehké

Měsíce a roky

Poslech slovíček: lehké

Tvary a tělesa

Tvary a tělesa

Poslech slovíček: těžké

Tvary a tělesa

Slovíčka: těžké

Tvary a tělesa

Pexeso: těžké

Tvary a tělesa

Hláskování: těžké

Tvary a tělesa

Překladatel: těžké

Váhy, míry a materiály

Váhy, míry a materiály

Pexeso: těžké

Váhy, míry a materiály

Překladatel: těžké

Váhy, míry a materiály

Hláskování: těžké

Váhy, míry a materiály

Hláskování: těžké

Váhy, míry a materiály

Slovíčka: těžké

Váhy, míry a materiály

Poslech slovíček: těžké

Základní přídavná jména

Základní přídavná jména

Pexeso: střední

Základní přídavná jména

Slovíčka: lehké

Základní přídavná jména

Překladatel: střední

Základní přídavná jména

Pexeso: lehké

Základní přídavná jména

Hláskování: lehké

Základní přídavná jména

Slova ve větách: lehké

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: lehké

Základní přídavná jména

Překladatel: lehké

Základní přídavná jména

Hláskování: střední

Základní přídavná jména

Slovíčka: střední

Základní přídavná jména

Poslech slovíček: střední

Přídavná jména, příslovce: mix

Přídavná jména, příslovce: mix

Slovíčka: lehké

Přídavná jména, příslovce: mix

Pexeso: lehké

Přídavná jména, příslovce: mix

Hláskování: lehké

Přídavná jména, příslovce: mix

Poslech slovíček: lehké

Přídavná jména, příslovce: mix

Překladatel: lehké

Životní události a svátky

Životní události a svátky

Překladatel: střední

Životní události a svátky

Překladatel: těžké

Životní události a svátky

Hláskování: střední

Životní události a svátky

Hláskování: těžké

Životní události a svátky

Slovíčka: střední

Životní události a svátky

Slovíčka: těžké

Vlastnosti a popis předmětů

Vlastnosti a popis předmětů

Slova ve větách: lehké

Abstraktní: mix

Abstraktní: mix

Slovíčka: lehké

Abstraktní: mix

Slovíčka: střední

Abstraktní: mix

Pexeso: lehké

Abstraktní: mix

Pexeso: střední

Abstraktní: mix

Hláskování: lehké

Abstraktní: mix

Hláskování: střední

Abstraktní: mix

Poslech slovíček: lehké

Abstraktní: mix

Poslech slovíček: střední

Abstraktní: mix

Překladatel: lehké

Abstraktní: mix

Překladatel: střední

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: lehké

Vlastnosti a popisy lidí

Slova ve větách: střední

Pocity a nálady

Pocity a nálady

Slova ve větách: lehké

Pocity a nálady

Slova ve větách: střední

Pocity a nálady

Slova ve větách: těžké

Rodina a vztahy

Rodina a vztahy

Slovíčka: lehké

Rodina a vztahy

Pexeso: střední

Rodina a vztahy

Slova ve větách: střední

Rodina a vztahy

Pexeso: lehké

Rodina a vztahy

Pexeso: těžké

Rodina a vztahy

Překladatel: střední

Rodina a vztahy

Hláskování: lehké

Rodina a vztahy

Poslech slovíček: lehké

Rodina a vztahy

Překladatel: lehké

Rodina a vztahy

Překladatel: těžké

Rodina a vztahy

Hláskování: střední

Rodina a vztahy

Slovíčka: střední

Rodina a vztahy

Hláskování: těžké

Rodina a vztahy

Slovíčka: těžké

Rodina a vztahy

Poslech slovíček: střední

Rodina a vztahy

Poslech slovíček: těžké

Národnosti

Národnosti

Pexeso: střední

Národnosti

Hláskování: střední

Národnosti

Překladatel: střední

Národnosti

Slovíčka: střední

Národnosti

Poslech slovíček: střední

Části těla

Části těla

Slovíčka: lehké

Části těla

Pexeso: těžké

Části těla

Pexeso: lehké

Části těla

Překladatel: těžké

Části těla

Hláskování: lehké

Části těla

Poslech slovíček: lehké

Části těla

Překladatel: lehké

Části těla

Hláskování: těžké

Části těla

Slovíčka: těžké

Části těla

Poslech slovíček: těžké

Části těla

Střílečka: lehké
0

Oblečení a móda

Oblečení a móda

Pexeso: střední

Oblečení a móda

Pexeso: těžké

Oblečení a móda

Slovíčka: lehké

Oblečení a móda

Pexeso: lehké

Oblečení a móda

Překladatel: střední

Oblečení a móda

Překladatel: těžké

Oblečení a móda

Hláskování: lehké

Oblečení a móda

Poslech slovíček: lehké

Oblečení a móda

Překladatel: lehké

Oblečení a móda

Hláskování: střední

Oblečení a móda

Hláskování: těžké

Oblečení a móda

Slovíčka: střední

Oblečení a móda

Slovíčka: těžké

Oblečení a móda

Poslech slovíček: střední

Oblečení a móda

Poslech slovíček: těžké

Oblečení a móda

Střílečka: lehké
0

Povolání

Povolání

Poslech slovíček: těžké

Povolání

Slova ve větách: střední

Povolání

Slova ve větách: těžké

Povolání

Pexeso: lehké

Povolání

Pexeso: střední

Povolání

Pexeso: těžké

Povolání

Překladatel: lehké

Povolání

Překladatel: střední

Povolání

Překladatel: těžké

Povolání

Hláskování: lehké

Povolání

Hláskování: střední

Povolání

Hláskování: těžké

Povolání

Slovíčka: lehké

Povolání

Slovíčka: střední

Povolání

Slovíčka: těžké

Povolání

Poslech slovíček: lehké

Povolání

Poslech slovíček: střední

Vlastnosti a pocity

Vlastnosti a pocity

Poslech slovíček: těžké

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: těžké

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: střední

Vlastnosti a pocity

Pexeso: těžké

Vlastnosti a pocity

Pexeso: střední

Vlastnosti a pocity

Hláskování: těžké

Vlastnosti a pocity

Hláskování: střední

Vlastnosti a pocity

Překladatel: těžké

Vlastnosti a pocity

Překladatel: střední

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Slovíčka: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Pexeso: střední

Domácí a farmářská zvířata

Pexeso: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Překladatel: střední

Domácí a farmářská zvířata

Hláskování: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Poslech slovíček: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Překladatel: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Hláskování: střední

Domácí a farmářská zvířata

Slovíčka: střední

Domácí a farmářská zvířata

Poslech slovíček: střední

Lesní zvířata

Lesní zvířata

Pexeso: těžké

Lesní zvířata

Hláskování: těžké

Lesní zvířata

Překladatel: těžké

Lesní zvířata

Slovíčka: těžké

Lesní zvířata

Poslech slovíček: těžké

Ptáci

Ptáci

Poslech slovíček: těžké

Ptáci

Slovíčka: těžké

Ptáci

Pexeso: těžké

Ptáci

Hláskování: těžké

Ptáci

Překladatel: těžké

Ryby a vodní živočichové

Ryby a vodní živočichové

Slovíčka: střední

Ryby a vodní živočichové

Slovíčka: těžké

Ryby a vodní živočichové

Překladatel: střední

Ryby a vodní živočichové

Překladatel: těžké

Ryby a vodní živočichové

Pexeso: střední

Ryby a vodní živočichové

Pexeso: těžké

Hmyz a bezobratlí

Hmyz a bezobratlí

Poslech slovíček: těžké

Hmyz a bezobratlí

Pexeso: těžké

Hmyz a bezobratlí

Překladatel: těžké

Hmyz a bezobratlí

Hláskování: těžké

Hmyz a bezobratlí

Slovíčka: těžké

Exotická zvířata

Exotická zvířata

Slovíčka: lehké

Exotická zvířata

Pexeso: lehké

Exotická zvířata

Hláskování: lehké

Exotická zvířata

Překladatel: lehké

Zvířata: mix

Zvířata: mix

Slova ve větách: lehké

Zvířata: mix

Slova ve větách: střední

Zvířata: mix

Slova ve větách: těžké

Zvířata: mix

Slovíčka: lehké

Zvířata: mix

Pexeso: lehké

Zvířata: mix

Hláskování: střední

Zvířata: mix

Poslech slovíček: lehké

Zvířata: mix

Překladatel: lehké

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Bydlení

Dům - jeho části a vybavení

Dům - jeho části a vybavení

Pexeso: střední

Dům - jeho části a vybavení

Pexeso: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Slovíčka: lehké

Dům - jeho části a vybavení

Slova ve větách: střední

Dům - jeho části a vybavení

Pexeso: lehké

Dům - jeho části a vybavení

Slova ve větách: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Překladatel: střední

Dům - jeho části a vybavení

Překladatel: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Hláskování: lehké

Dům - jeho části a vybavení

Poslech slovíček: lehké

Dům - jeho části a vybavení

Překladatel: lehké

Dům - jeho části a vybavení

Hláskování: střední

Dům - jeho části a vybavení

Hláskování: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Slovíčka: střední

Dům - jeho části a vybavení

Slovíčka: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Poslech slovíček: střední

Dům - jeho části a vybavení

Poslech slovíček: těžké

Dům - jeho části a vybavení

Střílečka: lehké
0

Vybavení kuchyně

Vybavení kuchyně

Poslech slovíček: střední

Vybavení kuchyně

Pexeso: těžké

Vybavení kuchyně

Překladatel: těžké

Vybavení kuchyně

Pexeso: střední

Vybavení kuchyně

Hláskování: střední

Vybavení kuchyně

Hláskování: těžké

Vybavení kuchyně

Slovíčka: těžké

Vybavení kuchyně

Poslech slovíček: těžké

Vybavení kuchyně

Překladatel: střední

Vybavení kuchyně

Slovíčka: střední

Vybavení koupelny

Vybavení koupelny

Pexeso: těžké

Vybavení koupelny

Překladatel: těžké

Vybavení koupelny

Hláskování: těžké

Vybavení koupelny

Slovíčka: těžké

Vybavení koupelny

Poslech slovíček: těžké

Zahrada

Zahrada

Pexeso: těžké

Zahrada

Hláskování: těžké

Zahrada

Překladatel: těžké

Zahrada

Slovíčka: těžké

Zahrada

Poslech slovíček: těžké

Podstatná jména - věci: mix

Podstatná jména - věci: mix

Slovíčka: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Pexeso: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Hláskování: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Poslech slovíček: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Překladatel: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Roboti: lehké
0

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Jídlo

Potraviny a nápoje

Potraviny a nápoje

Pexeso: střední

Potraviny a nápoje

Pexeso: těžké

Potraviny a nápoje

Slovíčka: lehké

Potraviny a nápoje

Pexeso: lehké

Potraviny a nápoje

Překladatel: střední

Potraviny a nápoje

Překladatel: těžké

Potraviny a nápoje

Hláskování: lehké

Potraviny a nápoje

Poslech slovíček: lehké

Potraviny a nápoje

Překladatel: lehké

Potraviny a nápoje

Hláskování: střední

Potraviny a nápoje

Hláskování: těžké

Potraviny a nápoje

Slovíčka: střední

Potraviny a nápoje

Slovíčka: těžké

Potraviny a nápoje

Poslech slovíček: střední

Potraviny a nápoje

Poslech slovíček: těžké

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

Slovíčka: lehké

Ovoce a zelenina

Slovíčka: střední

Ovoce a zelenina

Poslech slovíček: lehké

Ovoce a zelenina

Poslech slovíček: střední

Ovoce a zelenina

Pexeso: těžké

Ovoce a zelenina

Pexeso: lehké

Ovoce a zelenina

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina

Hláskování: lehké

Ovoce a zelenina

Hláskování: střední

Ovoce a zelenina

Překladatel: těžké

Ovoce a zelenina

Překladatel: lehké

Ovoce a zelenina

Překladatel: střední

Ovoce a zelenina

Hláskování: těžké

Ovoce a zelenina

Slovíčka: těžké

Ovoce a zelenina

Poslech slovíček: těžké

Způsob přípravy (příd. jména)

Způsob přípravy (příd. jména)

Poslech slovíček: těžké

Způsob přípravy (příd. jména)

Pexeso: střední

Způsob přípravy (příd. jména)

Pexeso: těžké

Způsob přípravy (příd. jména)

Překladatel: střední

Způsob přípravy (příd. jména)

Překladatel: těžké

Způsob přípravy (příd. jména)

Hláskování: střední

Způsob přípravy (příd. jména)

Hláskování: těžké

Způsob přípravy (příd. jména)

Slovíčka: střední

Způsob přípravy (příd. jména)

Slovíčka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence