Gramatika: Členy

Členy: mix

Gramatika: Přídavná jména

Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)

Stupňování příd. jm.: mix

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Skloňování příd. jm. po čl. neurč.

Skloňování příd. jm. po množ. čís.

Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách

Skloňování příd. jm. po nulovém čl.

Skloňování příd. jm.: mix

Gramatika: Příslovce

Příslovce způsobu

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa sein a haben

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Přítomný čas: mix

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá a silná slovesa

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Časy silných sloves

Časy slabých sloves

Gramatika: Stavba vět

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Se způsobovým slovesem – préteritum

Perfektum

Pořadí předmětů ve větě

Nepřímý pořádek slov

W-Fragen

Nepřímé otázky

Vztažné věty

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Po spojkách weil a denn

Vazby sloves s předložkami

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Pocity a nálady

Rodina a vztahy

Části těla

Oblečení a móda

Povolání

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Bydlení

Dům – jeho části a vybavení

Vybavení kuchyně

Vybavení koupelny

Zahrada

Slovíčka: tematická slovíčka: Cestování

Doprava a dopravní prostředky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence