Gramatika

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Členy
Členy určité  
Zobrazit souhrn tématu
Členy určité a neurčité  
Zobrazit souhrn tématu
Nulový člen
Členy: mix
Podstatná jména
Se čl. neurčitým
Množné číslo
Množné číslo: základy
Podstatná jména: mix
Skloňování podst. jmen
Slabé skloňování podst. jm.
Silné skloňování podst. jm.
Nepravidelné skloňování podstatných jmen
Skloňování podst. jmen: mix
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Nepravidelné stup. příd. jm.
Stupňování příd. jm.: mix
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
Zájmenná příslovce
Tázací příslovce
Ukazovací příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce směru
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Splývání předložek a členů
Předložky časové
Předložky místní
Předložky s 2. pádem
Předložky: mix
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Neurčitá zájmena
Zájmena man a es
Zvratná zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Způsobová (modální) slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden
Akuzativ a dativ
Spojky
Spojky souřadící
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky podřadící
Spojky: mix
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)  
Zobrazit souhrn tématu
Pořádek slov ve větě: mix
Pořádek slov ve větě po spojkách
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
Zápor
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence