Gramatika: Slovesa

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Silná slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Smíšená slovesa – préteritum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá a silná slovesa

Silná slovesa – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Perfektum: mix

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Trpný rod budoucího času

Trpný rod préterita a perfekta

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Silná slovesa – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Časy silných sloves

Časy slabých sloves

Slovíčka: tematická slovíčka: Životní události a svátky

Životní události a svátky

Svátky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence