Němčina: 4. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Gramatika: Podstatná jména

Množné číslo: pokročilé

Gramatika: Příslovce

Tázací příslovce

Gramatika: Slovesa

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Silná slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Silná slovesa – perfektum

Slabá a silná slovesa

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Perfektum: mix

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Trpný rod budoucího času

Trpný rod préterita a perfekta

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Silná slovesa – Konjunktiv II

Časy slabých sloves

Časy silných sloves

Gramatika: Číslovky

Číslovky neurčité

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Lesní zvířata

Ptáci

Ryby a vodní živočichové

Hmyz a bezobratlí

Exotická zvířata

Zvířata: mix

Slovíčka: tematická slovíčka: Životní události a svátky

Životní události a svátky

Svátky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence