Gramatika: Příslovce

Tázací příslovce

Příslovce způsobu

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa sein a haben

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Přítomný čas: mix

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Silná slovesa – perfektum

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Akuzativ a dativ

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Barvy

Čísla

Věci

Přístroje a zařízení

Dny a čas

Měsíce a roky

Základní přídavná jména

Přídavná jména, příslovce: mix

Abstraktní: mix

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Rodina a vztahy

Národnosti

Části těla

Oblečení a móda

Vlastnosti a pocity

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence