Gramatika: Příslovce

Tázací příslovce

Příslovce způsobu

Gramatika: Zájmena

Osobní zájmena

Přivlastňovací zájmena

Tázací zájmena

Ukazovací zájmena

Zvratná zájmena

Zájmena: mix

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa sein a haben

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá slovesa - přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas

Přítomný čas: mix

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Silná slovesa – perfektum

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Čísla

Věci

Dny a čas

Měsíce a roky

Základní přídavná jména

Přídavná jména, příslovce: mix

Životní události a svátky

Abstraktní: mix

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Rodina a vztahy

Národnosti

Části těla

Oblečení a móda

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Jídlo

Potraviny a nápoje

Ovoce a zelenina

Způsob přípravy (příd. jména)

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Místa a stavby

Město a budovy

Škola a studium

Úřad a kancelář

Slovíčka: tematická slovíčka: Cestování

Doprava a dopravní prostředky

Státy

Turistika

Slovíčka: tematická slovíčka: Zdraví

Orgány a nemoci

U lékaře, v nemocnici a lékárně

Zdravý životní styl

Slovíčka: tematická slovíčka: Služby

V restauraci

V hotelu

Na poště

Nouzové situace

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence