Němčina: 9. třída (9. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Gramatika: Přídavná jména

Stupňování příd. jm. (a příslovcí)

Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)

Nepravidelné stup. příd. jm.

Stupňování příd. jm.: mix

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Skloňování příd. jm. po čl. neurč.

Skloňování příd. jm. po množ. čís.

Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách

Skloňování příd. jm. po nulovém čl.

Skloňování příd. jm.: mix

Gramatika: Příslovce

Tázací příslovce

Příslovce způsobu

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa sein a haben

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Přítomný čas: mix

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Slabá slovesa zakončená na ‑ieren – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Akuzativ a dativ

Gramatika: Stavba vět

W-Fragen

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Perfektum

Se způsobovým slovesem – préteritum

Pořádek slov ve větě: mix

Po spojkách weil a denn

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Vztažné věty

Zápor

Vazby sloves s předložkami

Předložkové vazby příd. jmen

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Barvy

Čísla

Věci

Přístroje a zařízení

Školní potřeby

Dny a čas

Měsíce a roky

Základní přídavná jména

Přídavná jména, příslovce: mix

Abstraktní: mix

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Rodina a vztahy

Národnosti

Části těla

Oblečení a móda

Vlastnosti a pocity

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence