Němčina: 3. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Gramatika: Slovesa

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Slabá a silná slovesa

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Perfektum: mix

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Trpný rod budoucího času

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Časy slabých sloves

Časy silných sloves

Gramatika: Stavba vět

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Perfektum

Se způsobovým slovesem – préteritum

Pořadí předmětů ve větě

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)

Nepřímý pořádek slov

Nepřímé otázky

Po spojkách weil a denn

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Vztažné věty

Vazby sloves s předložkami

Předložkové vazby příd. jmen

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Barvy

Věci

Přístroje a zařízení

Dny a čas

Tvary a tělesa

Váhy, míry a materiály

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popis předmětů

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Lidé

Vlastnosti a popisy lidí

Pocity a nálady

Rodina a vztahy

Části těla

Oblečení a móda

Povolání: základní slovíčka

Vlastnosti a pocity

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Lesní zvířata

Ptáci

Ryby a vodní živočichové

Exotická zvířata

Zvířata: mix

Slovíčka: tematická slovíčka: Životní události a svátky

Životní události a svátky

Svátky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence