Gramatika: Členy

Členy: mix

Gramatika: Podstatná jména

Nepravidelné skloňování podstatných jmen

Skloňování podst. jmen: mix

Rody podstatných jmen

Gramatika: Slovesa

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Préteritum: mix

Smíšená slovesa – préteritum

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slabá a silná slovesa

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Perfektum: mix

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Trpný rod přítomného času

Trpný rod budoucího času

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Časy silných sloves

Časy slabých sloves

Gramatika: Stavba vět

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Se způsobovým slovesem – préteritum

Perfektum

Pořadí předmětů ve větě

Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)

Nepřímý pořádek slov

Nepřímé otázky

Vztažné věty

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Po spojkách weil a denn

Vazby sloves s předložkami

Předložkové vazby příd. jmen

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Základní údaje a slovíčka

Barvy

Věci

Přístroje a zařízení

Dny a čas

Tvary a tělesa

Váhy, míry a materiály

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popis předmětů

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Lesní zvířata

Ptáci

Ryby a vodní živočichové

Exotická zvířata

Zvířata: mix

Slovíčka: tematická slovíčka: Životní události a svátky

Životní události a svátky

Svátky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence