Doplňování textu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání a průběžné vyhodnocení.

Dříve bylo toto cvičení na Umíme česky označeno jako Diktáty, protože funguje mimo jiné jako rychlá příprava na klasické diktáty. Nyní je přejmenované na popisnější Doplňování textu.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na Mluvené diktáty.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Členy
Členy: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Tázací zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slabá slovesa – přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Smíšená slovesa – préteritum
Perfektum
Silná slovesa – perfektum
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Perfektum: mix
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence