Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy. Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Gramatika

Členy
Členy: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Zájmena
Osobní zájmena  Nový obsah
Přivlastňovací zájmena  Nový obsah
Tázací zájmena  Nový obsah
Zájmena: mix  Nový obsah
Slovesa
Přítomný čas
Slabá slovesa - přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Préteritum
Silná slovesa – préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum  Nový obsah
Smíšená slovesa – préteritum
Perfektum
Silná slovesa – perfektum  Nový obsah
Perfektum: mix  Nový obsah
Slovesa sein, haben a werden - perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden  Nový obsah

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM