Vpisování

Cvičení, ve kterém vpisujete do textu slova ve správném tvaru.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Zájmena
Zvratná zájmena
Slovesa
Perfektum
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Slabá slovesa zakončená na ‑ieren – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Perfektum: slovesa s odluč. předponami
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Trpný rod budoucího času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Číslovky
Číslovky základní
Číslovky 0–⁠⁠⁠⁠⁠20
Číslovky 21–⁠⁠⁠⁠⁠100
Číslovky nad 100
Spojky
Spojky weil a denn
Spojky als a wenn
Spojky podvojné
Stavba vět
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
Předložkové vazby příd. jmen
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence