Gramatika

Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Slovesa
Perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Perfektum: slovesa s odluč. předponami
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Trpný rod budoucího času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktiv II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II
Spojky
Spojky podvojné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba vět
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
Předložkové vazby příd. jmen
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence