Vpisování

Cvičení, ve kterém vpisujete do textu slova ve správném tvaru.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Gramatika

Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Slovesa
Perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Trpný rod budoucího času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktiv II
Slabá slovesa - Konjunktiv II
Silná slovesa - Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II
Spojky
Spojky podvojné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba vět
Předložkové vazby
Předložkové vazby sloves
Předložkové vazby příd. jmen

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM