Vpisování

Cvičení, ve kterém vpisujete do textu slova ve správném tvaru.


Gramatika

Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)  Nový obsah
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Slovesa
Préteritum
Silná slovesa – préteritum  Nový obsah
Způsobová (modální) slovesa – préteritum  Nový obsah
Slovesa sein, haben a werden – préteritum  Nový obsah
Smíšená slovesa – přítomný čas  Nový obsah
Perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času  Nový obsah
Trpný rod budoucího času  Nový obsah
Trpný rod préterita a perfekta  Nový obsah
Spojky
Spojky podvojné  Nový obsah
Spojky als a wenn  Nový obsah
Spojky weil a denn  Nový obsah
Stavba vět
Předložkové vazby
Předložkové vazby sloves  Nový obsah
Předložkové vazby příd. jmen  Nový obsah

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM