Aktivní závody

Založení nového závodu

Gramatika
    Členy
       Členy určité a neurčité
       Členy: mix
    Podstatná jména
       Se čl. neurčitým
       Množné číslo
       Podstatná jména: mix
    Přídavná jména
       Skloňování příd. jmen
          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
       Přídavná jména: mix
    Předložky
       Předložky se 3. pádem
       Předložky se 3. a 4. pádem
       Předložky: mix
    Zájmena
       Zájmena: mix
    Slovesa
       Přítomný čas
          Slabá slovesa - přítomný čas
          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
          Přítomný čas: mix
       Préteritum
          Silná slovesa – préteritum
          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
          Préteritum: mix
       Budoucí čas
          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
    Stavba vět
       Pořádek slov ve větě
          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
          Pořádek slov ve větě: mix
       Pořádek slov ve větě po spojkách
          Po spojkách: mix

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

Ukázka závodu

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM