Aktivní závody

Založení nového závodu

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatná jména
       Se čl. neurčitým
       Množné číslo
       Podstatná jména: mix
       Skloňování podst. jmen
          Slabé skloňování podst. jm.
          Silné skloňování podst. jm.
          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
          Skloňování podst. jmen: mix
    Přídavná jména
       Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
          Nepravidelné stup. příd. jm.
          Stupňování příd. jm.: mix
       Skloňování příd. jmen
          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
          Skloňování příd. jm. po zájmenech
          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
          Skloňování příd. jm.: mix
       Přídavná jména: mix
    Příslovce
       Zájmenná příslovce
          Tázací příslovce
       Příslovce způsobu
    Předložky
       Předložky se 3. pádem
       Předložky se 4. pádem
       Předložky se 3. a 4. pádem
       Předložky s 2. pádem
       Splývání předložek a členů
       Předložky: mix
    Zájmena
       Osobní zájmena
       Přivlastňovací zájmena
       Tázací zájmena
       Ukazovací zájmena
       Neurčitá zájmena
       Zvratná zájmena
       Zájmena: mix
    Slovesa
       Přítomný čas
          Slovesa sein a haben
          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
          Slabá slovesa - přítomný čas
          Silná slovesa – přítomný čas
          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
          Přítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
          Silná slovesa – préteritum
          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
       Budoucí čas
          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky souřadící
       Spojky podřadící
       Spojky: mix
    Stavba vět
       Pořádek slov ve větě
          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
          Pořadí předmětů ve větě
          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
          Pořádek slov ve větě: mix
       Pořádek slov ve větě po spojkách
          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
          Po spojkách: mix
       Zápor
       Zápor
Slovíčka
    Podstatná jména -
       Čísla
       Čas: dny, měsíce, roční obd.
       Tvary
       Časové určení
       Abstraktní: mix
    Podstatná jména - zvířata
       Zvířata - ptáci
       Zvířata: mix
    Podstatná jména - příroda, svět
       Počasí
       Zeměpisné názvy
       Příroda, svět: mix
       Les
    Podstatná jména - lidi a spol
       Části těla
       Oblečení, móda
       Rodina, vztahy
       Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Podstatná jména - lidé: mix
       Pohádky
       V restauraci
       Nouzové situace
       Na úřadě
       Země a obyvatelé
    Podstatná jména - věci
       Dům, části domu, nábytek
       Město, budovy
       Dopravní prostředky
       Moderní technologie, média
       Podstatná jména - věci: mix
       Zahrada
       Vybavení koupelny
       Vybavení kuchyně
    Slovesa
       Pohyb
       Základní slovesa
       Abstraktní slovesa
       Tělo (slovesa)
       Komunikace (slovesa)
       Činnosti v domácnosti
       Vztahy mezi lidmi (slovesa)
       Sport (slovesa)
       Kriminálka (slovesa)
       Slovesa: mix
    Přídavná jména, příslovce
       Základní přídavná jména
       Vlastnosti lidí
       Přídavná jména, příslovce: mix
    Různé tematické
       Potraviny, jídla, nápoje
       Hudba, film, divadlo
       Škola, školní vybavení, činnosti
       Na stavbě

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

zavody-ukazka_zavodu

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM