Aktivní závody

Založení nového závodu

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatná jména
       Se čl. neurčitým
       Množné číslo
       Podstatná jména: mix
       Skloňování podst. jmen
          Slabé skloňování podst. jm.
          Silné skloňování podst. jm.
          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
          Skloňování podst. jmen: mix
    Přídavná jména
       Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
          Nepravidelné stup. příd. jm.
          Stupňování příd. jm.: mix
       Skloňování příd. jmen
          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
          Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
          Skloňování příd. jm.: mix
    Příslovce
       Zájmenná příslovce
          Tázací příslovce
       Příslovce způsobu
    Předložky
       Předložky se 3. pádem
       Předložky se 4. pádem
       Předložky se 3. a 4. pádem
       Splývání předložek a členů
       Předložky s 2. pádem
       Předložky: mix
    Zájmena
       Osobní zájmena
       Přivlastňovací zájmena
       Ukazovací zájmena
       Tázací zájmena
       Neurčitá zájmena
       Zvratná zájmena
       Zájmena: mix
    Slovesa
       Přítomný čas
          Slovesa sein a haben
          Slabá slovesa – přítomný čas
          Silná slovesa – přítomný čas
          Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
          Přítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
          Silná slovesa – préteritum
          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesa sein, haben a werden – perfektum
       Budoucí čas
          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
    Spojky
       Spojky souřadící
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky podřadící
       Spojky: mix
    Stavba vět
       Pořádek slov ve větě
          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
          Pořadí předmětů ve větě
          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
          Pořádek slov ve větě: mix
       Pořádek slov ve větě po spojkách
          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
       Zápor
Slovíčka: podstatná a přídavná jména
    Základní údaje a slovíčka
       Čísla
       Dny a čas
       Měsíce a roky
       Tvary a tělesa
       Váhy, míry a materiály
       Základní přídavná jména
       Přídavná jména, příslovce: mix
       Abstraktní: mix
    Lidé
       Rodina a vztahy
       Části těla
       Oblečení a móda
       Vlastnosti a pocity
    Zvířata
       Lesní zvířata
       Ptáci
    Příroda a svět
       Počasí
       Krajina a Země
       Příroda, svět: mix
    Volný čas
       Kultura – film, hudba, divadlo
       Sport
    Bydlení
       Dům – jeho části a vybavení
       Vybavení kuchyně
       Vybavení koupelny
       Zahrada
       Podstatná jména – věci: mix
    Jídlo
       Potraviny a nápoje
       Ovoce a zelenina
    Místa a stavby
       Město a budovy
       Škola a studium
       Úřad a kancelář
Slovíčka: slovesa
    Základní slovesa
    Abstraktní slovesa
    Mezilidské vztahy
    Komunikace a vnímání
    Pohyb a sport
    Tělo
    Domácí činnosti
    Kriminalita
    Slovesa: mix
Slovíčka: tematická slovíčka
    Cestování
       Doprava a dopravní prostředky
       Státy
    Zdraví
       Orgány a nemoci
    Služby
       V restauraci
       Nouzové situace
    Ostatní
       Nakupování
       Média a technologie
       Pohádky
       Na stavbě
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence