Gramatika: Členy

Členy: mix

Členy: mix

Diktáty online: lehké

Gramatika: Příslovce

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu

Gramatika: lehké

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa

Vtipy: lehké
2/20

Slovesa sein a haben

Slovesa sein a haben

Stavba vět: střední

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Gramatika: střední

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Gramatika: těžké

Slabá slovesa – přítomný čas

Slabá slovesa – přítomný čas

Diktáty online: těžké

Slabá slovesa – přítomný čas

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty online: lehké

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Gramatika: střední

Přítomný čas: mix

Přítomný čas: mix

Gramatika: střední

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Gramatika: střední

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Slabá slovesa - préteritum

Vtipy: lehké
0/18

Silná slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Silná slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Préteritum: mix

Préteritum: mix

Gramatika: lehké

Préteritum: mix

Gramatika: střední

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Diktáty online: lehké

Smíšená slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Vpisování: lehké

Slabá a silná slovesa

Slabá a silná slovesa

Gramatika: lehké

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Silná slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: střední

Silná slovesa – perfektum

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: těžké

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Diktáty online: lehké

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Gramatika: lehké

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Gramatika: střední

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Gramatika: lehké

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Diktáty online: střední

Trpný rod přítomného času

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: střední

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: těžké

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: lehké

Časy silných sloves

Časy silných sloves

Rozřazovačka: střední

Časy slabých sloves

Časy slabých sloves

Rozřazovačka: střední

Gramatika: Stavba vět

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Se způsobovým slovesem – přítomný čas

Stavba vět: střední

Se způsobovým slovesem – préteritum

Se způsobovým slovesem – préteritum

Stavba vět: těžké

Se způsobovým slovesem – préteritum

Stavba vět: střední

Perfektum

Perfektum

Stavba vět: střední

Perfektum

Stavba vět: lehké

Perfektum

Stavba vět: těžké

Pořadí předmětů ve větě

Pořadí předmětů ve větě

Gramatika: lehké

Pořadí předmětů ve větě

Stavba vět: těžké

Pořadí předmětů ve větě

Stavba vět: střední

Pořadí předmětů ve větě

Gramatika: střední

Nepřímý pořádek slov

Nepřímý pořádek slov

Stavba vět: střední

Nepřímý pořádek slov

Stavba vět: těžké

W-Fragen

W-Fragen

Stavba vět: střední

W-Fragen

Stavba vět: těžké

Nepřímé otázky

Nepřímé otázky

Stavba vět: těžké

Vztažné věty

Vztažné věty

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Stavba vět: střední

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Stavba vět: těžké

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Gramatika: střední

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Stavba vět: střední

Po spojkách weil a denn

Po spojkách weil a denn

Stavba vět: těžké

Vazby sloves s předložkami

Vazby sloves s předložkami

Vpisování: střední

Vazby sloves s předložkami

Gramatika: těžké

Slovíčka: tematická slovíčka: Cestování

Doprava a dopravní prostředky

Doprava a dopravní prostředky

Slovíčka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence