Gramatika: Zájmena

Neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena

Gramatika: lehké

Zájmena: mix

Zájmena: mix

Diktáty online: střední

Gramatika: Slovesa

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Gramatika: těžké

Silná slovesa – přítomný čas

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – préteritum

Silná slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Silná slovesa – préteritum

Gramatika: střední

Silná slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Préteritum: mix

Préteritum: mix

Gramatika: střední

Smíšená slovesa – préteritum

Smíšená slovesa – préteritum

Diktáty online: lehké

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Vpisování: lehké

Slabá a silná slovesa

Slabá a silná slovesa

Gramatika: střední

Slabá a silná slovesa

Gramatika: těžké

Silná slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: těžké

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Způsobová (modální) slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Perfektum: mix

Perfektum: mix

Diktáty online: lehké

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Slovesa sein, haben a werden – perfektum

Diktáty online: lehké

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Diktáty online: střední

Trpný rod přítomného času

Trpný rod přítomného času

Vpisování: střední

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: střední

Trpný rod přítomného času

Stavba vět: těžké

Trpný rod budoucího času

Trpný rod budoucího času

Vpisování: střední

Trpný rod préterita a perfekta

Trpný rod préterita a perfekta

Vpisování: těžké

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Slabá slovesa – Konjunktiv II

Vpisování: střední

Silná slovesa – Konjunktiv II

Silná slovesa – Konjunktiv II

Vpisování: střední

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II

Vpisování: střední

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II

Vpisování: těžké

Časy silných sloves

Časy silných sloves

Rozřazovačka: střední

Časy slabých sloves

Časy slabých sloves

Rozřazovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence