Gramatika: Podstatná jména

Množné číslo

Množné číslo

Gramatika: střední

Podstatná jména: mix

Podstatná jména: mix

Gramatika: střední

Slabé skloňování podst. jm.

Slabé skloňování podst. jm.

Gramatika: střední

Silné skloňování podst. jm.

Silné skloňování podst. jm.

Gramatika: střední

Nepravidelné skloňování podstatných jmen

Nepravidelné skloňování podstatných jmen

Gramatika: lehké

Gramatika: Příslovce

Příslovce způsobu

Příslovce způsobu

Gramatika: lehké

Gramatika: Předložky

Předložky se 3. pádem

Předložky se 3. pádem

Gramatika: lehké

Předložky se 3. a 4. pádem

Předložky se 3. a 4. pádem

Gramatika: střední

Předložky: mix

Předložky: mix

Gramatika: střední

Gramatika: Zájmena

Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena

Diktáty online: lehké

Ukazovací zájmena

Ukazovací zájmena

Gramatika: lehké

Gramatika: Slovesa

Slovesa

Slovesa

Vtipy: lehké
2/20

Slovesa sein a haben

Slovesa sein a haben

Stavba vět: střední

Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas

Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas

Gramatika: střední

Přítomný čas: mix

Přítomný čas: mix

Gramatika: střední

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Způsobová (modální) slovesa – préteritum

Gramatika: lehké

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Slovesa sein, haben a werden – préteritum

Diktáty online: lehké

Silná slovesa – perfektum

Silná slovesa – perfektum

Vpisování: lehké

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Slovesa sein, haben a werden - perfektum

Gramatika: lehké

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Budoucí čas za pomoci slovesa werden

Gramatika: lehké

Slovíčka: podstatná a přídavná jména: Zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Domácí a farmářská zvířata

Překladatel: lehké

Domácí a farmářská zvířata

Poslech slovíček: střední

Slovíčka: tematická slovíčka: Cestování

Doprava a dopravní prostředky

Doprava a dopravní prostředky

Slovíčka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence