Gramatika – 7. třída (7. ročník)

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatná jména
Se čl. neurčitým
Množné číslo
Podstatná jména: mix
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Nepravidelné stup. příd. jm.
Příslovce
Zájmenná příslovce
Tázací příslovce
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky časové
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Neurčitá zájmena
Zvratná zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Přítomný čas: mix
Stavba vět
Zápor
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence