Gramatika – 4. střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Přídavná jména
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm.: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky s 2. pádem
Zájmena
Ukazovací zájmena
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Préteritum
Silná slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Spojky
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky: mix
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence