Stavba vět – 3. střední škola

V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí.

Vybrána třída: 3. střední škola (široký výběr)

Gramatika

Slovesa
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Se způsobovým slovesem – přítomný čas
Se způsobovým slovesem – préteritum
Perfektum
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Nepřímý pořádek slov
Nepřímé otázky
Pořádek slov ve větě po spojkách
Vztažné věty
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
Po spojkách weil a denn
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence