Stavba vět – 8. třída (8. ročník)

V tomto cvičení je úkolem poskládat připravená slovíčka do správného pořadí.

Vybrána třída: 8. třída (široký výběr)

Gramatika

Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Se způsobovým slovesem – přítomný čas
W-Fragen
Rozkaz
Pořádek slov ve větě po spojkách
Vztažné věty
Po spojkách weil a denn
Zápor

Ukázky

Po spojkách weil a denn

Stavba vět • střední

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence