Gramatika

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá slovesa - přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Způsobová (modální) slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden - perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slabá slovesa - přítomný čas
Préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovesa
Perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Trpný rod budoucího času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktiv II
Slabá slovesa - Konjunktiv II
Silná slovesa - Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Slovesa
Přítomný čas
Slabá slovesa - přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Préteritum
Silná slovesa – préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Smíšená slovesa – préteritum
Perfektum
Silná slovesa – perfektum
Perfektum: mix
Slovesa sein, haben a werden - perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovesa
Časy silných sloves
Časy slabých sloves


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Slovesa
      Přítomný čas
           Přítomný čas: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
1
2
3
Spustit
      Préteritum
           Préteritum: mix
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence