Gramatika – 3. střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Podstatná jména
Skloňování podst. jmen
Nepravidelné skloňování podstatných jmen
Skloňování podst. jmen: mix
Přídavná jména
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
Zájmenná příslovce
Ukazovací příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce směru
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky s 2. pádem
Zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Neurčitá zájmena
Zvratná zájmena
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Spojky
Spojky souřadící
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky podřadící
Spojky: mix
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence