Gramatika – 3. střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Členy
Nulový člen
Členy: mix
Podstatná jména
Množné číslo
Množné číslo: pokročilé
Skloňování podst. jmen
Nepravidelné skloňování podstatných jmen
Skloňování podst. jmen: mix
Přídavná jména
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
Zájmenná příslovce
Tázací příslovce
Ukazovací příslovce
Příslovce způsobu
Příslovce směru
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky s 2. pádem
Zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Neurčitá zájmena
Zvratná zájmena
Slovesa
Přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Spojky
Spojky souřadící
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky podřadící
Spojky: mix
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)  
Zobrazit souhrn tématu
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence