Gramatika – 1. střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Gramatika

Členy
Nulový člen
Podstatná jména
Množné číslo
Podstatná jména: mix
Skloňování podst. jmen
Slabé skloňování podst. jm.
Silné skloňování podst. jm.
Nepravidelné skloňování podstatných jmen
Přídavná jména
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Příslovce
Příslovce způsobu
Předložky
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky: mix
Zájmena
Přivlastňovací zájmena
Neurčitá zájmena
Slovesa
Přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Způsobová (modální) slovesa – préteritum
Perfektum
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden
Stavba vět
Pořádek slov ve větě po spojkách
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence