Způsobová (modální) slovesa – perfektum


Perfektum

Cvičení

Vpisování

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Způsobová (modální) slovesa – perfektum


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat