Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatná jména
              Se čl. neurčitým
              Množné číslo
              Podstatná jména: mix
              Skloňování podst. jmen
                          Slabé skloňování podst. jm.
                          Silné skloňování podst. jm.
                          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
                          Skloňování podst. jmen: mix
              Rody podstatných jmen
Přídavná jména
              Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
                          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
                          Nepravidelné stup. příd. jm.
                          Stupňování příd. jm.: mix
              Skloňování příd. jmen
                          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
                          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
                          Skloňování příd. jm. po množ. čís.
                          Skloňování příd. jm. po zájmenech
                          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
                          Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
              Zájmenná příslovce
                          Tázací příslovce
              Příslovce způsobu
Předložky
              Předložky se 3. pádem
              Předložky se 4. pádem
              Předložky se 3. a 4. pádem
              Předložky s 2. pádem
              Předložky jednotlivých pádů
              Splývání předložek a členů
              Předložky: mix
Zájmena
              Osobní zájmena
              Přivlastňovací zájmena
              Tázací zájmena
              Ukazovací zájmena
              Neurčitá zájmena
              Zvratná zájmena
              Zájmena: mix
Slovesa
              Přítomný čas
                          Slovesa sein a haben
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá slovesa - přítomný čas
                          Silná slovesa – přítomný čas
                          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
                          Přítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
                          Silná slovesa – préteritum
                          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden – préteritum
                          Smíšená slovesa – préteritum
              Perfektum
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
                          Silná slovesa – perfektum
                          Způsobová (modální) slovesa – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
              Budoucí čas
                          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
              Trpný rod průběhový
                          Trpný rod přítomného času
                          Trpný rod budoucího času
                          Trpný rod préterita a perfekta
              Konjunktiv II
                          Slabá slovesa - Konjunktiv II
                          Silná slovesa - Konjunktiv II
                          Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II
                          Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II
              Časy slabých sloves
Spojky
              Spojky podvojné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky souřadící
              Spojky podřadící
              Spojky: mix
Stavba vět
              Pořádek slov ve větě
                          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
                                      Se způsobovým slovesem - přítomný čas
                                      Se způsobovým slovesem - préteritum
                                      Perfektum
                          Pořadí předmětů ve větě
                          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
                          Pořádek slov ve větě: mix
              Pořádek slov ve větě po spojkách
                          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
                          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
                          Po spojkách weil a denn
              Zápor
              Předložkové vazby
                          Předložkové vazby sloves
                          Předložkové vazby příd. jmen
              Zápor

Slovíčka: podstatná a přídavná jména

Základní údaje a slovíčka
              Barvy
              Čísla
              Věci
              Pozdravy a zákl. fráze
              Dny a čas
              Měsíce a roky
              Tvary a tělesa
              Váhy, míry a materiály
              Základní přídavná jména
              Abstraktní: mix
              Přídavná jména, příslovce: mix
Lidé
              Rodina a vztahy
              Národnosti
              Části těla
              Oblečení a móda
              Povolání
              Vlastnosti a pocity
Zvířata
              Domácí a farmářská zvířata
              Exotická zvířata
              Lesní zvířata
              Ptáci
              Hmyz
              Zvířata: mix
Příroda a svět
              Počasí
              Rostliny a stromy
              Krajina a Země
              Příroda, svět: mix
Volný čas
              Kultura - film, hudba, divadlo
              Sport
Bydlení
              Dům - jeho části a vybavení
              Vybavení kuchyně
              Vybavení koupelny
              Zahrada
              Podstatná jména - věci: mix
Jídlo
              Potraviny a nápoje
              Ovoce a zelenina
              Způsob přípravy (příd. jména)
Místa a stavby
              Město a budovy
              Škola a studium
              Úřad a kancelář

Slovíčka: tematická slovíčka

Cestování
              Doprava a dopravní prostředky
              Situace na silnici
              Státy
              Turistika
Zdraví
              Orgány a nemoci
              U lékaře, v nemocnici a lékárně
Služby
              V restauraci
              Na poště
              V bance
              Nouzové situace
Ostatní
              Nakupování
              Média a technologie
              Pohádky
              Na stavbě
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence