Novinky

Nová cvičení (30 dní)

Zvratná zájmena

Rozhodovačka: lehké

Zápor

Rozhodovačka: lehké

Spojky podřadící

Rozhodovačka: střední

Spojky souřadící

Rozhodovačka: střední

Splývání předložek a členů

Rozhodovačka: střední

Neurčitá zájmena

Rozhodovačka: lehké

Spojky als a wenn

Rozhodovačka: lehké

Příslovce způsobu

Rozhodovačka: lehké

Tázací příslovce

Rozhodovačka: lehké

Skloňování příd. jm. po zájmenech

Rozhodovačka: lehké

Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)

Rozhodovačka: lehké

Rozšířená cvičení (30 dní)

Silná slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka: lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka: střední

Předložky se 4. pádem

Rozhodovačka: lehké

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Rozhodovačka: lehké

Předložky s 2. pádem

Rozhodovačka: střední

Tázací zájmena

Rozhodovačka: střední

Ukazovací zájmena

Rozhodovačka: lehké

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Rozhodovačka: lehké

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Rozhodovačka: lehké

Silná slovesa – préteritum

Rozhodovačka: lehké

Spojky als a wie

Rozhodovačka: lehké

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Rozhodovačka: střední

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Rozhodovačka: lehké

Tázací zájmena

Rozhodovačka: lehké

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Rozhodovačka: střední

Skloňování příd. jm. po čl. neurč.

Rozhodovačka: lehké

Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)

Rozhodovačka: lehké

Skloňování příd. jm. po zájmenech

Rozhodovačka: lehké

Tázací příslovce

Rozhodovačka: lehké

Příslovce způsobu

Rozhodovačka: lehké

Spojky als a wenn

Rozhodovačka: lehké

Neurčitá zájmena

Rozhodovačka: lehké

Splývání předložek a členů

Rozhodovačka: střední

Spojky souřadící

Rozhodovačka: střední

Spojky podřadící

Rozhodovačka: střední

Zápor

Rozhodovačka: lehké

Zvratná zájmena

Rozhodovačka: lehké

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM