Novinky

Nová cvičení (30 dní)

Příroda, svět: mix

Roboti
0

Podstatná jména - lidé: mix

Roboti
0

Podstatná jména - věci: mix

Roboti
0

Slovesa: mix

Roboti
0

Slovesa sein a haben

Závody

Silná slovesa – přítomný čas

Závody

Silná slovesa – přítomný čas

Závody

Předložky se 4. pádem

Závody

Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích

Závody

Předložky s 2. pádem

Závody

Nulový člen

Závody

Pořadí předmětů ve větě

Závody

Slabé skloňování podst. jm.

Závody

Osobní zájmena

Závody

Přivlastňovací zájmena

Závody

Tázací zájmena

Závody

Ukazovací zájmena

Závody

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Závody

Slovesa s odluč. a neodluč. předponami

Závody

Části těla

Závody

Rodina, vztahy

Závody

Zvířata - ptáci

Závody

Čísla

Závody

Čísla

Závody

Tvary

Závody

Čas: dny, měsíce, roční obd.

Závody

Časové určení

Závody

Pohyb

Závody

Základní přídavná jména

Závody

Vlastnosti lidí

Závody

Potraviny, jídla, nápoje

Závody

Dopravní prostředky

Závody

Počasí

Závody

Oblečení, móda

Závody

Město, budovy

Závody

Dům, části domu, nábytek

Závody

Škola, školní vybavení, činnosti

Závody

Hudba, film, divadlo

Závody

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Závody

Silná slovesa – préteritum

Závody

Základní slovesa

Závody

Tělo (slovesa)

Závody

Abstraktní slovesa

Závody

Komunikace (slovesa)

Závody

Činnosti v domácnosti

Závody

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Závody

Sport (slovesa)

Závody

Kriminálka (slovesa)

Závody

Moderní technologie, média

Závody

Zeměpisné názvy

Závody

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Závody

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Závody

Spojky als a wie

Závody

Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících

Závody

Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících

Závody

Abstraktní: mix

Závody

Abstraktní: mix

Závody

Zvířata: mix

Závody

Příroda, svět: mix

Závody

Podstatná jména - lidé: mix

Závody

Podstatná jména - věci: mix

Závody

Slovesa: mix

Závody

Přídavná jména, příslovce: mix

Závody

Tázací zájmena

Závody

Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum

Závody

Zahrada

Závody

Les

Závody

Pohádky

Závody

Nouzové situace

Závody

V restauraci

Závody

Členy určité

Závody

Na úřadě

Závody

Na stavbě

Závody

Země a obyvatelé

Závody

Vybavení koupelny

Závody

Vybavení kuchyně

Závody

Nepravidelné stup. příd. jm.

Závody

Silné skloňování podst. jm.

Závody

Nepravidelné skloňování podstatných jmen

Závody

Základní přídavná jména

Slovíčka ve větách: lehké

Časové určení

Slovíčka ve větách: lehké

Ovoce

Pexeso: lehké

Zelenina

Pexeso: lehké

Části těla

Pexeso: lehké

Rodina, vztahy

Pexeso: lehké

Zvířata farma

Pexeso: lehké

Zvířata - exotická

Pexeso: lehké

Zvířata - ptáci

Pexeso: střední

Čísla

Pexeso: lehké

Čísla

Pexeso: střední

Tvary

Pexeso: střední

Barvy

Pexeso: lehké

Čas: dny, měsíce, roční obd.

Pexeso: lehké

Časové určení

Pexeso: střední

Pohyb

Pexeso: lehké

Pohyb

Pexeso: těžké

Základní přídavná jména

Pexeso: lehké

Vlastnosti lidí

Pexeso: těžké

Potraviny, jídla, nápoje

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Počasí

Pexeso: lehké

Oblečení, móda

Pexeso: lehké

Sporty

Pexeso: lehké

Město, budovy

Pexeso: lehké

Dům, části domu, nábytek

Pexeso: lehké

Škola, školní vybavení, činnosti

Pexeso: střední

Hudba, film, divadlo

Pexeso: střední

Vlastnosti lidí

Pexeso: lehké

Základní slovesa

Pexeso: lehké

Tělo (slovesa)

Pexeso: střední

Abstraktní slovesa

Pexeso: těžké

Komunikace (slovesa)

Pexeso: střední

Činnosti v domácnosti

Pexeso: střední

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

Pexeso: těžké

Sport (slovesa)

Pexeso: střední

Kriminálka (slovesa)

Pexeso: těžké

Moderní technologie, média

Pexeso: střední

Zeměpisné názvy

Pexeso: lehké

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: střední

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Pexeso: lehké

Abstraktní: mix

Pexeso: lehké

Abstraktní: mix

Pexeso: střední

Zvířata: mix

Pexeso: střední

Příroda, svět: mix

Pexeso: lehké

Podstatná jména - lidé: mix

Pexeso: lehké

Podstatná jména - věci: mix

Pexeso: lehké

Slovesa: mix

Pexeso: střední

Přídavná jména, příslovce: mix

Pexeso: lehké

Zahrada

Pexeso: střední

Les

Pexeso: střední

Pohádky

Pexeso: střední

Nouzové situace

Pexeso: střední

V restauraci

Pexeso: lehké

Na úřadě

Pexeso: střední

Na stavbě

Pexeso: těžké

Země a obyvatelé

Pexeso: lehké

Vybavení koupelny

Pexeso: střední

Vybavení kuchyně

Pexeso: střední

Rozšířená cvičení (30 dní)

Základní přídavná jména

Slovíčka ve větách: lehké

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM