Gramatika - úroveň A1

Základní, rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Gramatika

Členy
Členy určité  Nový obsah
Členy určité a neurčité  Nový obsah
Nulový člen  Nový obsah
Členy: mix
Podstatná jména
Se čl. neurčitým  Nový obsah
Množné číslo  Nový obsah
Podstatná jména: mix
Skloňování podst. jmen
Slabé skloňování podst. jm.  Nový obsah
Silné skloňování podst. jm.  Nový obsah
Nepravidelné skloňování podstatných jmen  Nový obsah
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Nepravidelné stup. příd. jm.  Nový obsah
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.  Nový obsah
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.  Nový obsah
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.  Nový obsah
Přídavná jména: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem  Nový obsah
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky: mix
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Tázací zájmena
Ukazovací zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá slovesa - přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Způsobová (modální) slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Pořadí předmětů ve větě
Pořádek slov ve větě: mix
Pořádek slov ve větě po spojkách
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
Po spojkách: mix

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM