Gramatika

Základní, rychlé cvičení na procvičení německé gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.


Gramatika

Členy
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatná jména
Se čl. neurčitým
Množné číslo  Nový obsah
Podstatná jména: mix
Skloňování podst. jmen
Slabé skloňování podst. jm.
Přídavná jména
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.  Nový obsah
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.  Nový obsah
Přídavná jména: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky s 2. pádem
Předložky: mix
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Tázací zájmena  Nový obsah
Ukazovací zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá slovesa - přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum  Nový obsah
Silná slovesa – préteritum  Nový obsah
Způsobová (modální) slovesa – préteritum  Nový obsah
Préteritum: mix
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden  Nový obsah
Ustálené vazby
Ustálené vazby sloves
Spojky
Spojky als a wie  Nový obsah
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")  Nový obsah
Pořádek slov ve větě: mix
Pořádek slov ve větě po spojkách
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících  Nový obsah
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících  Nový obsah
Po spojkách: mix

Procvičujte nejlépe třikrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti po alespoň 14 dnech získáte hvězdný štít (úroveň 5 a 6).
  • Při druhém potvrzení znalosti po alespoň 30 dnech získáte dvojitý hvězdný štít (úroveň 7 a 8).

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM