Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Mezilidské vztahy (těžké)

  • Cvičení: Překladatel
  • Zadání: 18
  • Typicky zabere: 0 min

Předchůdci

Mezilidské vztahy

Překladatel: střední

Podobné

Mezilidské vztahy

Překladatel: střední

Základní slovesa

Překladatel: lehké

Základní slovesa

Překladatel: střední

Komunikace a vnímání

Překladatel: střední

Komunikace a vnímání

Překladatel: těžké

Pohyb a sport

Překladatel: lehké

Pohyb a sport

Překladatel: těžké

Pohyb a sport

Překladatel: střední

Tělo

Překladatel: střední

Domácí činnosti

Překladatel: střední

Kriminalita

Překladatel: těžké

Abstraktní slovesa

Překladatel: těžké

Slovesa: mix

Překladatel: střední

Základní slovesa

Slovíčka: lehké

Základní slovesa

Poslech slovíček: lehké

Základní slovesa

Pexeso: lehké

Mezilidské vztahy

Slovíčka: těžké

Mezilidské vztahy

Poslech slovíček: těžké

Mezilidské vztahy

Pexeso: těžké

Komunikace a vnímání

Slovíčka: střední

Komunikace a vnímání

Poslech slovíček: střední

Komunikace a vnímání

Pexeso: střední

Pohyb a sport

Slovíčka: lehké

Pohyb a sport

Slovíčka: těžké

Pohyb a sport

Slovíčka: střední

Pohyb a sport

Poslech slovíček: lehké

Pohyb a sport

Poslech slovíček: střední

Pohyb a sport

Poslech slovíček: těžké

Pohyb a sport

Slova ve větách: lehké

Pohyb a sport

Pexeso: lehké

Pohyb a sport

Pexeso: těžké

Pohyb a sport

Pexeso: střední

Tělo

Slovíčka: střední

Tělo

Poslech slovíček: střední

Tělo

Pexeso: střední

Domácí činnosti

Slovíčka: střední

Domácí činnosti

Poslech slovíček: střední

Domácí činnosti

Pexeso: střední

Kriminalita

Slovíčka: těžké

Kriminalita

Poslech slovíček: těžké

Kriminalita

Pexeso: těžké

Abstraktní slovesa

Slovíčka: těžké

Abstraktní slovesa

Poslech slovíček: těžké

Abstraktní slovesa

Pexeso: těžké

Slovesa: mix

Slovíčka: střední

Slovesa: mix

Poslech slovíček: střední

Slovesa: mix

Pexeso: střední

Slovesa: mix

Roboti
0

Následníci

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Pohyb a sport

stoupat
bruslit (na ledě)
bruslit (na ledě)
házet

Tělo

nadávat

Pohyb a sport

legen

položitvyhrátházet
stříletvystoupitklesat
kondičně běhattrefitbruslit

Základní slovesa

zamknoutmalen
kommenschließenöffnen
žítmachenleben
bekommenbrauchendělatpotřebovat

Abstraktní slovesa

navrhnout

Kriminalita

zranit

Pohyb a sport

schreiten

bloumat, potulovat se (bez cíle)
bloumat, potulovat se (bez cíle)
bloumat, potulovat se (bez cíle)
kráčet

Základní slovesa

heißen

potřebovat
jmenovat se
jíst
přinést

Mezilidské vztahy

respektovat

Komunikace a vnímání

přednášet

Tělo

sehen

vidětšlápnoutonemocnět
kýchnoutodpočívatuzdravit se
růstsedětnadávat

Pohyb a sport

auf/hebensich erhebenverteidigen
schwindelnsich um/drehen
zvednout setretensegeln
marschieren

Pohyb a sport

běhat

Pohyb a sport

dát se na cestu, vyrazitlos/gehen
joggenlegenlang/laufen
schießen
steigeneis/laufentreffen

Slovesa: mix


Slovesa: mix

schreien

křičetnastoupitsdělit
krvácetšlápnoutrozsvítit světlo
dát se na cestu, vyrazitpotvrditvyhrát

Abstraktní slovesa

erleben

pokračovat
zažít
stát se, udát se
určit

Pohyb a sport

Lukas   den Wagen nicht   .

Sie   aufs Gesicht.

Laura   sehr gut.

Sie   beinahe auf dem Eis.

läuft Schlittshuhtanztanhältfällt

Základní slovesa

bydlet

Domácí činnosti

waschen

prát, umýtnakoupitdusit
umýt nádobívařitpéct
vynést odpadutírat prachslít

Domácí činnosti

vysávat
třídit odpad
ochutit
rozsvítit světlo

Komunikace a vnímání

mínit

Abstraktní slovesa

bestimmen

určitspojitvynalézt
zdát se (mít dojem)vyskytovat sevybrat
strávit časohodnotitpokračovat

Mezilidské vztahy

verlassen

zklamat
urazit (nadávkou)
opustit
obejmout

Pohyb a sport

vyhrát

Pohyb a sport

auf/stehen

vstátlyžovatputovat, cestovat (pěšky)
vrátit seprocházet seběhat
jetskákatcestovat

Základní slovesa

kaufen

koupitjístzpívat
přijít, přijetvzítžít
čístpotřebovatpřinést

Slovesa: mix

kýchnout

Slovesa: mix

pinkelnreden
ab/gießenwachsen
besprechenprojednat
ein/steigenbestätigeneis/laufen

Tělo

vidět
plakat, brečet
usmívat se
růst

Základní slovesa

nechat

Pohyb a sport

rybařit

Komunikace a vnímání

vermuten

domnívat sevolatpotvrdit
projednatsouhlasitvysvětlit
slíbitmínitkřičet

Slovesa: mix

ochutnat
míchat
zalít květiny
kýchnout

Pohyb a sport

reitenzu Fuß gehenspringen
tanzenzurück/kommenlaufen
weg/gehenschwimmenchodit pěšky

Kriminalita

uprchnout
hlídat, sledovat
bodnout
dlužit

Domácí činnosti

vařit

Mezilidské vztahy

sich kümmern

starat se, pečovatpůjčitvychovat
brát ohledzraditodmítnout
podvádět, být nevěrnýopustitvyčítat

Mezilidské vztahy

Rücksicht nehmenurazit (nadávkou)leihen
brát ohledsich scheiden lassenfüttern
sich kuschelnverlassen
beleidigenopustitfremd/gehen

Tělo

berührenniesensitzensehen
schluckenhören
polykat
atmengesund werden

Kriminalita

begehenermordenjagen
an/klagenverschwinden
unterdrückenspáchat, dopustit se
flüchtenprügeln

Pohyb a sport

sich verlaufen

ztratit sešermovatlézt, plazit se
zvednoutšlápnout, stoupnoutplachtit
vsaditpotápět sepodvádět, šidit

Komunikace a vnímání

besprechen

volat
lhát
projednat
zdůvodnit

Abstraktní slovesa

pokračovatdoufatdůvěřovat
fort/setzenhoffenverbringenverbreiten
geschehenvor/schlagenstát se, udát sestrávit čas
očekávaterwartenvertrauen

Pohyb a sport

vrátit se
šplhat
jezdit na kole
šplhat

Kriminalita

entführen

unést, odvést násilímbodnoutdlužit
dokázat, provést důkazvarovatpotrestat
napadnout, zaútočittrpětzastřelit

Domácí činnosti

ab/gießendusitdünstenkosten
ohřátgrillendas Licht aus/machen
Staub wischenochutnat
auf/wärmenreparieren

Komunikace a vnímání

vermutendomnívat sezu/stimmen
meinenäußern
erzählenversprechensich unterhaltenmínit
vyjádřitrufenbavit se
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.